Siop Blodyn Tatws

Cynnyrch  organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial ym Machynlleth.
 
Organic produce, when possible local and organic, or local without artificial chemicals in Machynlleth.

Y siop
The shop

Amserau agor: 

Dydd Llun - Sadwrn

9yb-5.30yh

Opening times:

Monday - Saturday

 9am - 5.30pm

 

Dewch o hyd i'n cynnyrch ar y brif stryd ym Machynlleth, yn siop newydd Cyfanfwyd Dyfi:

Find us on Machynlleth high street, in the new Dyfi Wholefoods:

11 Heol Maengwyn, SY20 8AA

 

 

 

 

Cynnyrch ar gael ~
Products available ~ 

Rydym yn gwerthu cynnyrch organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial.
 

Mwy o wybodaeth am yr eitemau penodol yn dod yn fuan ...

 

We stock produce which is organic, when possible local and organic, or local without artificial chemicals.
 

More info about the specific items coming soon...