gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 13.58.52

Siop Blodyn Tatws

Cynnyrch  organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial ym Machynlleth.
 
Organic produce, when possible local and organic, or local without artificial chemicals in Machynlleth.

Y siop
The shop

Amserau agor: 
Dydd Mercher 9yb - 3yp
Dydd Sadwrn 9yb - 3yp


Opening times: 
Wednesday 9am - 3pm
Saturday 9am - 3pm


 

Dewch o hyd i ni ar y prif stryd ym Machynlleth:

Find us on Machynlleth high street:

9 Heol Maengwyn, SY20 8AA

 

gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 13.58.25

Dyma'r ddolen i'n system archebu ar-lein. Dewiswch eich diwrnod codi a thicio pa eitemau yr hoffech i ni eu paratoi ar eich cyfer. Yna dewch ar eich diwrnod dethol i godi'ch blwch a thalu gan ddefnyddio cerdyn yn y siop.

 

Here is the link to our online ordering system. Simply choose your pick up day and tick which items you would like us to prepare for you. Then come on your selected day to pick up your box and pay using card in the shop. 

 

gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 14.33.10

Cyfryngau cymdeithasol ~
Social media ~

 

 

 

Dilynwch ni ar Instagram a Facebook:

Follow us on Instagram and Facebook for the latest updates:

Instagram

 

Facebook 

 

 

 

gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 13.59.10
gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 14.49.56

Cynnyrch ar gael ~
Products available ~ 

Rydym yn gwerthu cynnyrch organic, lleol ac organic pan bosibl, neu lleol heb gemegau artiffisial.
 

Mwy o wybodaeth am yr eitemau penodol yn dod yn fuan ...

 

We stock produce which is organic, when possible local and organic, or local without artificial chemicals.
 

More info about the specific items coming soon... 

 

 

 

 

gallery/Screen Shot 2020-07-26 at 13.58.39